Kurumsal Gelişim Hizmetlerimiz ile Değişimi Yönetmek, Dönüşümü Sağlamak tecrübelerimizin öğrettikleri ile sizlere katkı sağlamak için bu inovasyon başlattık.
Bizim farkımız sizler ile birlikte uçtan uca ve sürdürülebilir dönüşümler sağlamak olacaktır.


Kurumsallaşma, şirketlerin iç ve dış etkenlerden kaynaklanan zorluklara ve piyasada yaşanan değişimlere ayak uydurmalarını kolaylaştırır. İyi bir kurumsal yönetim imajı firmanıza duyulan güveni arttıracağından, yatırım kararları ve iş ortaklığı için kilit bir faktördür. Özellikle büyüme, küreselleşme ve uluslararası bir imaj oluşturmak isteyen firmalar için kurumsallaşma kavramı ön plana çıkmıştır.

Kurumsal gelişim ve yönetim uygulamaları sadece sertifika ve yasal uyum süreçlerinde değil, organizasyonel ve operasyonel iş süreçlerinin geliştirilmesinde de göz önünde bulundurulmalıdır. Rekabet avantajının elde edilmesi için aşağıdaki konular önem taşımaktadır:

  • Aile şirketlerinde işin ve ailenin sınırlarının çizilmesi
  • Süreçlerde kişilere bağımlılığın azalması
  • Operasyonların sürekliliğinin sağlanması
  • Şirketin ve büyümenin sürdürülebilirliği
  • Güvenilir şirket imajı
  • Regülasyonlara uyum
Tıkla WhatsApp'tan Yaz